ТОСхон

ТОСхон. «Энергия». Нижнеангарск, Северо-Байкальский район

23 октября 2023 229

Тус бүлгэм 2017 ондо байгуулагдаһан. Һанаа амар байжа шададаггүй ажаһуугшад хаягдашаһан гэр һэльбэн шэнэлжэ эхилһэн юм, харин мүнөө эндэ ерээдүйн чемпионуудые  бэлдэдэг болонхой.

Товарищество образовано в 2017 году. Неравнодушные жители начали с реконструкции заброшенного здания, а сегодня готовят будущих чемпионов.