Хүгжэмшэн Баир Хамаев апрелиин 27-до үнгэрхэ зохёохы замайнгаа үдэшэдэ урина.

Композитор Баир Хамаев приглашает всех на свой творческий вечер, который состоится 27 апреля.