Дамжуулганууд

«Би томо болооб!»

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Би томо болооб!»

«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгадамнай айлшаар ерэһэн Сарюна Цыремпилова харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наша маленькая участница Сарюна Цыремпилова поделилась знаниями и любовью к родному языку.

«Би томо болооб!»
28 июня 89