Дамжуулганууд

«Би томо болооб!»

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Би томо болооб!»

«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгадамнай айлшаар ерэһэн Оэлун Павлова түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наш маленький участник Оэлун Павлова поделилась знаниями и любовью к родному языку.

«Би томо болооб!»
16 февраля 52