Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Энэ, тэрэ…»

«ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД» гэһэн түсэлдэ хабаадагшад манай студи руу айлшаар ерэбэ. Бидэ тэдэниие яряанай буряад хэлэ мэдэлгын талаар дабхар шалгаха гэжэ шиидэбэбди. Хабаадагшаднай хэр зэргэ манай асуудалнуудта харюусааб? Шэнэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.

В гостях у нас побывали участники проекта «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД». И мы решили устроить им дополнительную проверку на знание бурятского языка. Насколько хорошо они справились? Узнаете в этом выпуске.

Энэ, тэрэ...
14 июня 30
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
29 декабря 2023 407
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
22 декабря 2023 373
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
15 декабря 2023 230
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
8 декабря 2023 242
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
2 декабря 2023 189