Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ… Нукер

«Нукер» гэһэн этно-рок бүлгэмэй гэшүүд хайрсаг соо хадагалагдаhан юумэнүүдые тааха гү? Жороо үгэнүүдые түргэнөөр, зүбөөр уншажа шадаха гээшэ гү? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.  

Смогут ли участники этно-рок группы «Нукер» отгадать, что мы спрятали в ящике? Прочитают ли без запинок скороговорки? Об этом и не только в новом выпуске.

Энэ, тэрэ...
1 марта 5
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
29 декабря 2023 294
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
22 декабря 2023 252
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
15 декабря 2023 96
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
8 декабря 2023 135
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
2 декабря 2023 122
«Энэ, тэрэ...»
Энэ, тэрэ...
20 ноября 2023 207
«Энэ, тэрэ..»
Энэ, тэрэ...
10 ноября 2023 192
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
21 августа 2023 154