Гурбан эшэгэдһээ нэгэ томо һүрэг ямаад болотор. Яажа энэ бүхэли һүрэг ямаадые үдхэһэн, хүнэй бэе махабадта һүнэйнь хэр зэргэ туһатайе хэдэн жэлдэ ямаа үсхэбэрилжэ байһан Александр Халанов хөөрэбэ.

Как вырастить целое стадо коз и какими лечебными свойствами обладает их молоко. Об этом и не только нам рассказал фермер Александр Халанов, который на протяжении нескольких лет занимается разведением этих животных.