Дамжуулганууд

Асуулта

Еженедельная программа по принципу стрит-ток (street-talk) – опрос жителей города на актуальные темы.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Асуулта

Ехэнхидээ хабарһаа эхилээд, хүн бэеэ һорижо эхилдэг. Хотымнай ажаһуугшад  зунайнгаа хаһада бэлдэнэ гээшэ гʏ гэжэ асуунгаа, тэдэнтэй хамта наада наадабабди.

Как готовятся к лету наши горожане, смотрите в новом выпуске.

Асуулта
20 мая 22
Асуулта
Асуулта
27 апреля 230
Асуулта
Асуулта
25 апреля 82
Асуулта
Асуулта
20 апреля 105
Асуулта
Асуулта
18 апреля 96
Асуулта
Асуулта
13 апреля 113
Асуулта
Асуулта
11 апреля 314
Асуулта
Асуулта
7 апреля 59
Асуулта
Асуулта
4 апреля 67
Асуулта
Асуулта
1 апреля 81
Асуулта
Асуулта
21 марта 380
Асуулта
Асуулта
17 марта 93