Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн  заншалта болоһон наадан уласаймнай һургуулинуудай хоорондо 57-дохиёо үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ һурагшад 9 янзаар бэлиг шадабарияа, аза талаангаа харуулаа.

На территории Иволгинского дацана в 57-й раз прошел конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг» («Язык матери – наше богатство») среди школ республики. На этот раз ученики показали свои знания и умения в 9-ти этапах.