Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 22.02.2024

1. Шэнэ дуун
2. Һонирхолтой мүрысөөн
3. Хотын мүрысөөн

Мүнөөдэр
22 февраля 45