Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 19.07.2024

1.Ойн түймэрнүүд үргэлжэлҺѳѳр
2.Телеграм буряадаар
3."Природа - это искусство"
4.Монгол бэшэгэй мүрысөөн  
5.“Зарница 2.0” наадан
6.1920-ёод онуудай шоу

Мүнөөдэр
19 июля 11