Мүнөөдэр Орос гүрэндэ шүдэнэй эмшэнэй үдэр тэмдэглэгдэнэ. Хүн бүхэн нэгэшье дахин һаа, тэдэндэ хандаһан байха. Тиимэһээ хотын ажаһуугшадһаа шүдэнэй эмшэдтэ жэлдээ хэр оло дахин хандадаг бэ, зүрхэ алдадаг гү  гэжэ асуугаабди.

Сегодня в России отмечают день стоматолога. Каждый из нас хоть раз в жизни обращался к ним. И мы решили спросить у горожан,  часто ли посещают стоматологов и боятся ли они их?