Буряад оромнай бэлигтэй, бэрхэ, урагшатай зоноороо ехэ элбэг. Хотын ажаһуугшад уласайнгаа гайхамшаг зониие, мʏнɵɵ ʏеын ододые таниха гээшэ гʏ гэжэ асуубабди.

Бурятия полна талантами и известными люди, а знают ли горожане их в лицо, смотрите в новом выпуске.