5 апреля во всем мире отмечают Международный день супа. Этот праздник напоминает нам о простой, но вкусной и питательной еде, которая появилась около 9000 лет назад. Мы спросили у горожан, любят ли они суп и какой суп предпочитают.  

Апрелиин 5-да Уласхоорондын шүлэнэй үдэр гээд соносхогдонхой. Энэ үдэр аяар 9000 гаран жэлэй саана бии болоһон бэлэн, амтатай, үлэтэй эдеэн тухай һануулдаг. Хотымнай ажаhуугшад шүлэндэ дуратай гү, ямар шулэ эдихэ дуратайб гэжэ асуубабди.