Мартын 15 - һайн һанаанай хэрэгүүдэй Уласхоорондын үдэр. Хотын ажаһуугшад үнэн зүрхэнһөө хэдэн мянган һайн хэрэгүүдые үдэр бүхэндэ үйлэдэнэ. Эдэ һайн үүсхэлтэ хэрэгүүдынь заримдаа ойлгогдонгүй үлэшэдэг. Мүнөөдэр энэ дамжуулгадаа һайн һанаанай ямар хэрэгүүдые тэдэ бэелүүлнэб гэжэ мэдэхэбди.

15 марта – Международный день добрых дел. Жители города ежедневно совершают тысячи добрых дел, но эти поступки нередко остаются просто незамеченными. Сегодня в этом выпуске узнаем, какие же хорошие поступки они совершают.