Мартын 13 – Бүхэдэлхэйн нойрой үдэр. «Үргэһэ нойр һургаалай, нойтон гэдэһэн хэмжүүрэй» гэһэн урданай оньһон үгын удхые хүндэлжэ, арад зомнай эртэ бодохоёо оролдодог гү? Үргэһэндөө садахын тула амаралтын үдэрнүүдтэ хэды саг соо амарха хэрэгтэйб гэһэн асуудал хотын ажаһуугшадта табибабди.

13 марта отмечается Всемирный день сна. Насколько активно люди встают рано утром? Сколько часов требуется, чтобы выспаться и отдохнуть в выходные? Мы спросили об этом у жителей города.