Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутад хүгжэмтэ зохёолнуудые хараад, дуунуудые тааха гү? Буряад Уласай эгээ ехэ, уhа элбэгтэй мүрэниие нэрлэжэ шадаха гээшэ гү? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.

Смогут ли студенты БГУ отгадать песни по клипам? Назовут ли самую крупную полноводную реку Бурятии? Об этом и не только в новом выпуске.