Һайн хэрэгтэ сугтаа!

«Һайн хэрэгтэ сугтаа!». Буряад Уласай олониитын дэмжэлтын штаб

13 февраля 298

Волонтернууд, олоной харилсаанда хабаатай хүдэлмэрилэгшэд, аралжаанай бэшэ элдэб янзын эмхи зургаанууд, мүн баһа суг хамта үйлэдэжэ боломоор буянтай хэрэгүүд тухай.

Программа о волонтерах, соцработниках, различных некоммерческих организациях, а также о добрых делах, которые можно делать вместе.