Дамжуулганууд

Һайн хэрэгтэ сугтаа!

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Һайн хэрэгтэ сугтаа! Тапхарай һайн дураараа туһалагшад

Волонтернууд, олоной харилсаанда хабаатай хүдэлмэрилэгшэд, аралжаанай бэшэ элдэб янзын эмхи зургаанууд, мүн баһа суг хамта үйлэдэжэ боломоор буянтай хэрэгүүд тухай.

Программа о волонтерах, соцработниках, различных некоммерческих организациях, а также о добрых делах, которые можно делать вместе.

Һайн хэрэгтэ сугтаа!
18 июня 24