Дэлхэй дээрэ үбэлэй элдэб тамирай янзанууд бии. Хотымнай ажаһуугшад ямараарнь бэеэ һорихо дуратайб гэжэ ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэбди.

В мире существует множество видов зимнего спорта. Какими из них любят заниматься горожане, узнаем в новом выпуске.