Айлшан - Алина Халматова Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин 1 курсын оюутан.
“Бага наhанhаа буряад хэлэндээ дуратайб”
Манай айлшан - Эрхүү можын Үбэсэ нютагай басаган Алина Халматова юундэ буряад хэлэ бэшэгэй мэргэжэл шэлэжэ абаhанаа, хэзээнhээ шүлэг бэшэжэ эхилhэнээ хөөрөөд, өөрынгөө шүлэгүүдые уншаба.
Гостья нашей передачи - Алина Халматова (родом из Обусы Иркутской области) рассказала, почему выбрала профессию будущего филолога-преподавателя родного языка, когда начала писать первые стихи и прочитала несколько своих стихотворений.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова