Дээдэ hургуулинуудай оюутадай хоорондохи буряад хэлэнэй олимпиада тухай манай дамжуулга.
Айлшад - Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай доцент Соелма Дашиева болон тус ехэ hургуулиин 1 курсын оюутан Бато Жигдылмеев буряад хэлэнэй заншалта олимпиадын түүхэ ба мүнөө жэлдэ яагаад үнгэрhэн тухай хөөрэбэ.

Гости нашей передачи - доцент БГУ им. Д. Банзарова Соелма Дашиева и студент 1 курса Бато Жигдылмеев рассказали об итогах олимпиады по бурятскому языку среди студентов вузов, которая стала традиционной и проводится каждый год вот уже более 30 лет.

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова