Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Сагаалганаа угтуулан. Арадай үндэhэн хэлэн, үндэhэн хубсаhан нангин холбоотой

30 января 132

Манай дамжуулгын айлшан - багша, эрдэмтэн, “Хатандизайн” брендын зохёогшо, бизнес-эрхилэгшэ Баярма Бальжинимаева яагаад багшын ажал болон бизнес хоёрые үрдидэг тухайгаа хөөрэжэ, монгол хэлэ зааха, үзэхэ талаар өөрынгөө бэшэhэн номуудтай танилсуулжа, “Хатандизайн” гэжэ бренд зохёон байгуулhанаа, ямар аргаар энэ брендын үндэhэтэ арадай хубсаhанай маягаар эхэнэрнүүдэй мүнөө үеын гоё hайхан хубсаhа бүтээдэг тухай хөөрэбэ.

Гостья нашей передачи Баярма Бальжинимаева рассказала, как ей удается совмещать работу в вузе с бизнесом, в чем особенности преподавания монгольского языка, познакомила со своими авторскими учебниками, а также поделилась секретами создания коллекций одежды своего бренда «Хатандизайн».

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова