Общество

«Долина Кижинги» сонин

30 ноября 2023 153

Тус сониной эгээ түрүүшынь нэрэ хадаа «Кижингинский колхозник» гэжэ байһан. 1967 онһоо «Долина Кижинги» гэжэ нэрлэгдэһэн түүхэтэй юм. Эндэ олон мэдээжэ буряад уран зохёолшод, эрдэмтэд, багшанар, сэдхүүлшэд хүдэлһэн юм. Тэрэ тоодо Вера Нимаевна Аюшеева 1997 онһоо эхилжэ хүдэлһэн тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ.

Хэжэнгын редакци улас дотор түрүүшүүлэй тоодо оршон үеын түхеэрэлгэтэй бологшодой нэгэн, тиигэжэ тэдэнэр компьютер дээрэ набор, верстка хэдэг болоһон байдаг. Тус сониной мэргэжэлтэд янзын шанда хүртэдэг юм. Тэдэнэр уншагшадаа ород хэлэн дээрэ хэблэгдэжэ байдаг «Долина Кижинги» сонинһоо гадуур, 1991 ондо байгуулагдаһан «Хэжэнгэ» гэһэн буряад хэлэн дээрэ гарадаг сониноороо баярлуулһаар.

Мүнөө үедэ редакциин зохёохы бүлэг урдаа табигдаһан зорилгонуудаа амжалтатайгаар бэелүүлнэ. Туйлаһан энэ амжалтануудынь 80 жэлэй ойн баяраа угтахаяа байһан сониной бүхы бүлэгэй, ветерануудай хододоо үнэн сэхээр ажаллаһанай үрэ дүн болоно.

Суровые годы войны, труд на фронте и в тылу, развитие района и республики - все это на страницах «Долины Кижинги». В этом году газета отмечает 80-летие со дня основания.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!