«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгадамнай айлшаар ерэһэн Алдар Жамсаранов түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наш маленький участник Алдар Жамсаранов поделился знаниями и любовью к родному языку.