«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Тамир Балбаров түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ болон буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наш маленький участник Тамир Балбаров поделился знаниями и любовью к родному языку.