Захяа дуун

«Буряад ТВ» субагай ээлжээтэ «Захяа дуун» дамжуулгада хотымнай ажаһуугшад эхэнэрнүүдые һайндэрѳѳр амаршалжа, дуратай буряад дуунуудые захиба.

В очередной программе «Захяа дуун» горожане поздравили женщин с главным праздником и заказали их любимые бурятские песни.

Захяа дуун
9 марта 65