Түрэл хэлэн. БГУ

Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин дэргэдэ түрэл хэлэнэй мэргэжэлтэдые бэлдэдэг буряад хэлэн ба уран зохёолой дээдэ һургуули ажалаа ябуулжа байдаг.

Высшая школа бурятского языка БГУ им. Д. Банзарова ведет большую работу по подготовке учителей родного языка, а также по его сохранению и развитию.

Түрэл хэлэн
4 ноября 2023 187
Түрэл хэлэн
Түрэл хэлэн
27 октября 2023 139
Түрэл хэлэн
Түрэл хэлэн
19 октября 2023 165
Түрэл хэлэн
Түрэл хэлэн
10 октября 2022 413